ИМПЛАТАТИ

Имплантатите са изкуствени зъбни корени от титан. Те заместват липсващи зъби. Подобно на естествени зъби, корените от титан поемат и предават силите при движение на челюстите и по този начин намаляват допълнителното натоварване върху другите зъби.
Комфорта и сигурността на пациентите значително се увеличава, както при единични корони, мостове (върху имплантати), така и при по-големи протезни конструкции. Ние кооперираме с опитни зъбно-челюстни хирурзи при планирането и иплантацията, за да постигнем отлични резултати.
Консултирайте се с нас!
© 2012 Weibrecht, Design: Xign Movement