КАРИЕС

Кариесът е разрушителен процес, който засяга твърдата зъбна субстанция. Бактериите, причиняващи кариес, образуват като страничен продукт млечна киселина, която допълнително разрушава зъба. По този начин кариесът постоянно се задълбочава. Съвсем повърхностни кариозни дефекти могат да бъдат излекувани чрез реминерализиране без да се налага пробиване на самия зъб. Дълбоки зъбни кариеси трябва да бъдат цялостно отстранени и зъбната кухина да бъде запълнена.
Източник: GlaxoSmithKlein
© 2012 Weibrecht, Design: Xign Movement