ЛЕЧЕНИЕ НА КОРЕНИТЕ

Когато нервът на някой зъб е възпален и причинява силна болка, необходимо е да бъде лекуван, тъй като сам не може да се възстанови. Лечение трябва да се приложи и тогава, когато зъбът вече не реагира на температурни раздразнения, така нареченият „мъртъв“ зъб. Вътрешността на зъба е кухо пространство, нервна обвивка съчетана с тъкан и кръвоносни съдове. При лечението на корените всяка органична – жива и мъртва материя – цялостно се отстранява. Стените се почистват механично и химично с инструменти, промивки и медикаменти, за да се премахнат всички бактерии.
Едва когато всички бактерии са унищожени, каналите на корена се изпълват с медикамент, след това се затварят и се покриват с непропусклив слой. Едно добре извършено лечение гарантира окончателното оздравяване на зъба.
Източник: Wikipedia
© 2012 Weibrecht, Design: Xign Movement